Ta kontroll över vilken information
och vilka processer som behövs

Kontakta oss

Om Verksamhetsnära - IT

Ny teknik ger nya möjligheter att skapa effektivare processer. Fler och fler använder idag samma system och det som gör den stora skillnaden är vilket företag som lyckas skapa mest effektiva processer. Att se över sina modeller kan därför både förändra ett företags affär och kapa onödiga kostnader.

En process- och informationsmodell är till för att effektivisera och förenkla det dagliga arbetet på en arbetsplats. Det handlar om att få kontroll på sina processer och informationsmodeller för att sedan kunna ställa rätt krav på både it-system och affärsmodell. Att dokumentera och göra sina processer och informationsmodeller synliga gör så att alla anställda på ett företag vet hur de ska arbeta och vad de ska arbeta med.
Införandet av den nya dataskyddslagen har varit ett startskott för många företag till att se över sin informationshantering vad gäller personuppgifter, detsamma behöver göras avseende all annan företagsinformation också.

Hur vi jobbar med Verksamhetsnära - IT

Rebus är ett skattningsformulär med samma utgångspunkt som Myers-Briggs Type Indicator och en utveckling av Jungs personlighetsteori. Verktyget ger en förståelse för hur olika personlighetstyper tolkar information, fattar beslut och kommunicerar på olika sätt och finns till för att kunna utveckla både individer och arbetsgrupper.

Utifrån de insikter som Rebus ger kan strategier skapas så att alla medarbetare i en arbetsgrupp får komma till sin rätt. Det kan även fungera som underlag vid större interna förändringsprocesser där det gäller att få med sig alla medarbetare på tåget – samtidigt som det förstås ger den enskilda medarbetaren insikt i vad som går att utveckla för att kunna nå dess fulla potential. Nebu äger Rebus och även certifieringen av verktyget. Vi coachar lednings- och arbetsgrupper som behöver hjälp att komma vidare och ordnar  inspirationsföreläsningar och kurser i metoden.

Kontakta mig för frågor om Verksamhetsnära - IT

Paula Byström
070 267 27 64

Konsult på plats

Att hyra in en konsult kan vara en bra lösning och alternativ
– Projektledare
– Specialist
– Resursförstärkning

.

Kontakta oss här

Filmen om process och informationsmodellering

Filmen där vi berättar om möjligheterna att skapa effektiva processer och varför det är viktigt att se över befintliga process- och informationsmodeller. ’Ta kontroll över dina processer och ställ rät krav på IT-system och organisation’.

Se inspelningen

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå