Ta kontroll över vilken information
och vilka processer som behövs

Kontakta oss

Om Verksamhetsnära - IT

Ny teknik ger nya möjligheter att skapa effektivare processer. Fler och fler använder idag samma system och det som gör den stora skillnaden är vilket företag som lyckas skapa mest effektiva processer. Att se över sina modeller kan därför både förändra ett företags affär och kapa onödiga kostnader.

En process- och informationsmodell är till för att effektivisera och förenkla det dagliga arbetet på en arbetsplats. Det handlar om att få kontroll på sina processer och informationsmodeller för att sedan kunna ställa rätt krav på både it-system och affärsmodell. Att dokumentera och göra sina processer och informationsmodeller synliga gör så att alla anställda på ett företag vet hur de ska arbeta och vad de ska arbeta med.
Införandet av den nya dataskyddslagen har varit ett startskott för många företag till att se över sin informationshantering vad gäller personuppgifter, detsamma behöver göras avseende all annan företagsinformation också.

Konsult på plats

Att hyra in en konsult kan vara en bra lösning och alternativ
– Projektledare
– Specialist
– Resursförstärkning

.

Kontakta oss här

Filmen om process och informationsmodellering

Filmen där vi berättar om möjligheterna att skapa effektiva processer och varför det är viktigt att se över befintliga process- och informationsmodeller. ’Ta kontroll över dina processer och ställ rät krav på IT-system och organisation’.

Se inspelningen

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå