FRÅN IT-EXPERTIS TILL SUPERKRAFTER INOM LEDARSKAP OCH FÖRÄNDRINGSPROCESSER

VÅRA KOMPETENSER

Nebu består av ett gäng erfarna och nyfikna konsulter som jobbar aktivt varje dag för att hjälpa dig. Vi ser helheten men också alla dess delar och detaljer. Vi är specialister och strategiska rådgivare inom digitalisering, och har stor expertis när det kommer till ledarskap och förändringsprocesser.

Det här jobbar vi med dagligen

icon_06

TAR FRAM ANALYSER

Analyser är något som går som en röd tråd i allt det vi gör. Utan en korrekt analys är det omöjligt att genomföra ett bra jobb. Vi analyserar nuläge, behov, utmaningar och möjligheter.

icon_04

GENOMFÖR TESTER

Ett nytt system kräver förstås många tester på vägen. Fungerar det som du ville? Vi hjälper till både med att planera testerna och se till så att de genomförs. Vi bygger upp testfall och gör avvikelsetester för att se så att systemet fungerar i alla led.

1

KRAVSTÄLLER

Att vara tydlig från början med vilka krav som finns på ett nytt it-system ökar chansen att det blir rätt i slutänden. Genom workshops och intervjuer hjälper vi företag att formulera sina behov för att sedan omvandla behoven till en kravlista. Vi vet vilket språk systemleverantörerna pratar och kan därför översätta verksamhetens behov till det.

icon_05

TAR FRAM ARKITEKTURER

Ingen skulle komma på tanken att bygga ett nytt hus utan att först se över arkitekturen. Arkitektur inom it-världen kan bestå av flera olika områden. Vi hjälper dig att till exempel kartlägga lösningsarkitekturer för varje specifikt system. Det kan också handla om hur de olika systemen ska samverka. Hur ska till exempel ert digitala system för att hantera fakturering kunna interagera med systemet för registerhållning?

icon_07

SKAPAR PROCESSER OCH INFORMATIONSMODELLER

En process och informationsmodell är till för att effektivisera och förenkla det dagliga arbetet på en arbetsplats. Därför är det viktigt att vara noga och konsekvent när dessa tas fram. Vi jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder ta fram nya eller förändra redan befintliga processer. Ny teknik ger nya möjligheter att skapa ännu effektivare processer, och att se över dem kan därför både förändra din affär och kapa onödiga kostnader. Kanske behöver du en informationsmodell för att säkra vilken information du behöver skydda i och med den nya dataskyddslagen? Eller en process för att kunna upphandla rätt it-system?