Välkommen på nätverksträff gällande GDPR!

Inbjudan till Nätverksträff GDPR
EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Den nya förordningen kommer påverka alla branscher och företag, som hanterar personuppgifter.

Ganska snart kommer de allra flesta företag känna sig stressade när man pratar om GDPR. Det är mycket som ska göras innan man kan säga att man uppfyller de nya kraven. Även om man i dag följer PUL. Vi som jobbar med GDPR varje dag inser att de frågeställningar man brottas med på företagen är väldigt likartade, även om lösningen skiljer sig företagen emellan.

Välkommen till uppstart av ett Västmanlandsbaserat nätverk för GDPR-ansvariga!

Varför startar vi detta nätverk?
Vi tror att många som arbetar med GDPR på små och medelstora företag skulle bli stärkta av att träffa personer med samma ansvar på andra företag. Tillhör du dem som har varit på en eller flera föreläsningar och vill komma vidare med arbetet? Vi vill prova en annan form än ren utbildning, där varje deltagare får möjlighet att vara delaktig med sina specifika frågor och ta del av övriga deltagares erfarenheter. Experter från Nebu kommer att finnas med för att svara på frågor om hur GDPR fungerar.

​​

När och var?
Torsdag 23 november på Linslagargatan 1 i Västerås

 

Agenda
15.00 – 15.15 Inledande diskussion av Nebu

15.15  – 17.00 Gemensamma diskussioner

17.00 – 17.10  Summering och beslut om nästa träff

17.10 – 18.00 Öl och macka.

 

Anmälan
Anmäl dig senast den 21/11 till Liselott Alnestig på liselott.alnestig@nebu.se 0706 – 33 66 35

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35