Våga Visualisera

När man vill övertyga någon om sitt budskap så är det bra att göra informationen så enkel och lättbegriplig som möjligt. När det rör sig om data och statistik så blir detta än viktigare då man annars kan missa samband eller förklaringar. För att göra det enkelt att se samband så är visualisering och datavisualisering en viktig del i det här arbetet.

Låt oss ta ett steg tillbaka och visa på styrkorna med visualisering. Vi har i nedanstående exempel använt oss av Anscombes dataset och det är samma siffror i alla grafer, bara presenterade på olika sätt.

Tabellen representerar försäljning för en säljorganisation, uppdelat på fyra säljare och fyra geografiska områden. Säljchefen i säljorganisationen gillar råa siffror och är inte mycket för grafer och annat fluff. Tabellen nedan är allt säljchefen behöver anser han.

Om du är osäker, gå efter visualisering

Vi tar och delar upp tabellen per region och genast så får vi fyra olika scenarion som säljchefen måste hantera. De olika regionerna och säljarna verkar ha helt olika sätt att sälja på, eller vad kan ligga bakom de här formerna av grafer?

Titta på den stora bilden

Du känner att det finns mer saker här som du kan visa på, så låt oss bygga något mer konkret baserat på samma dataset. Vi bryter ner datan per månad och genast så ser vi säsongsvariationer för de olika regionerna. Detta kanske är något säljchefen kan ta med sig till nästa säljmöte och undersöka varför den västra regionen/säljaren har så dåliga affärer i augusti.

Sätt saker i ett sammanhang

Ingen analys är användbar om den inte sätts i ett sammanhang. Och för att göra detta möjligt så lägger vi ett lager till, nämligen 90 dagars rullande försäljning.

Nu har säljchefen fått en mycket bättre bild för hur de olika regionerna mår och var försäljningen går som bäst. Vi ser att försäljningen dippar efter maj, så en större säljinsats från juni och framåt vore nog en bra åtgärd.

Du kan lägga till mer data och fler kolumner och på så sätt gräva dig djupt ner i din analys. Om vi lägger till kolumner som produkt-ID, tillverkare etc så skulle vi även kunna se vilken typ av produkt som går bra i de olika regionerna.

Att visa data i form av grafer gör att människor har mycket lättare att ta till sig det du vill berätta eller visa på. Även om man inte förstår den underliggande datan så kan en visualisering göra att man förstår betydelsen av den och även vad det får för konsekvenser för verksamheten.

Takeaways

Lita inte bara på din data, lita på faktabaserade insikter från din analys genom visualiseringar.

Vill du ha mer hjälp?

Just nu erbjuder vi Din organisation en timmes kostnadsfri BI konsultation med en av våra specialister. Kontakta oss här.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35