Kvinna som pekar på en stor vit tavla med ritad graf

Data literacy – stärkt dataförmåga

När din organisation inser att data blir ett tydligt värde samt konkurrensmedel och ni gjort investeringar i diverse system och verktyg så bör nästa fråga vara: finns förmågan att använda verktygen och skapa värde av ert data?

Den allmänna dataläskunnigheten

Det jag pekar på här är den allmänna dataläskunnigheten hos er personal (eng. data literacy). Förmågan att arbeta med data handlar inte om moderna begrepp som data science, AI, ML eller ens verktyg/system utan en allmän förmåga att – på alla nivåer – förstå och tyda data.  När vi dessutom ser en trend att mer och mer IT budgetar och inköp görs utanför IT avdelningen så spär det på behovet av dataläskunnigheten ännu mer.

Ökad dataläskunnighet ett måste för datadrivna organisationer

Idag råder ingen brist på data eller verktyg utan utmaningen är istället bristen på förmågan att använda dessa verktyg och skapa affärsvärde av data. En studie genomförd av Qlik visar att endast en tredjedel av alla företag är dataläskunniga och hälften av alla organisationer kommer inom två år sakna tillräcklig förmåga att skapa affärsvärde av sitt data.

Samtidigt visar studien att ca 80% av alla beslutsfattare är villiga att investera mer tid och energi att förbättra sin datakunskap. Det finns således en vilja att investera i att höja dataläskunnigheten i organisationer – frågan är inte om utan när organisationer väljer att investera i olika initiativ för att stärka upp kompetensen.

Men vad innebär det egentligen att vara datakunnig?

Datakunskap betyder, i all sin enkelhet, förmågan att läsa, arbeta, analysera och argumentera med data. Det räcker alltså inte med förmågan att bara kunna läsa och skriva data, organisationer behöver bygga kompetens kring fler förmågor utöver detta för att kunna lösa problem och skapa mervärden av sitt data.

Läsa

Eftersom data kommer i så många olika format – strukturerad, ostrukturerad, text, visualiseringar, binärt etc. – krävs olika förmågor för att tolka olika typer av data. Att förfoga över olika förmågor att läsa denna data kommer vara nödvändigt och väldigt värdefullt för en organisation.

T.ex. är en back-end utvecklare eller data scientist duktiga på att läsa komplicerade data set. En analytiker läser grafer och dashboards. Förmågan finns på olika nivåer.

Arbeta med

Att arbeta med data betyder att vi behöver hitta sätt att ta tillvara och extrahera värde av vårt data. Exempel på detta kan vara att kunna arbeta med stora datamängder för profilering eller skapa riktade kampanjer eller att använda data för ljud- tal- och textanalys.

Det kan också vara hur skickliga vi är på att dela och presentera informationen för olika typer av intressenter. Glöm inte att det alltid finns nivåskillnader i din organisation – vissa saker kan vara självklara för vissa personer medan andra inte alls är på samma nivå och har svårt att greppa saker.

En sak kan du vara säker på – om din organisation kan få alla delar av verksamheten att arbeta med data kommer ni får stor utväxling.

Analysera

Att vara skicklig på att analysera data är grundstenen till att bli en mer datadriven organisation. Förmågan att kunna analysera data i alla perspektiv; från maskininlärning, IOT till visualiseringar och dashboards. Analysförmågan ger stora mervärden vid korrekt användande där nyfikenheten och kritiska tänkande är framgångsfaktorer.

Argumentera med data

Handlar om att våga kritisera och ifrågasätta din data, vi behöver komma bort från magkänsla till datadrivna beslut. Kom ihåg; att försvara en idé eller backa upp en teori är så mycket enklare med hjälp av data än utan.

Ökad läskunnighet kommer ge er organisation fler och snabbare insikter och fler datadrivna beslut. I slutändan kommer det leda till att ni förbättrar er beslutsförmåga vilken leder konkurrensfördelar och ökat affärsvärde. Studier visar att det finns ett klart samband mellan ett företags framgångar (i kronor och ören) och nivån av dataläskunnighet vilket betyder att det finns tydliga ekonomiska uppsidor med investeringar i området.

Tips och framgångsfaktorer

Allt jag skrivit om hittills kräver dock handlingskraft – här kommer därför mina bästa tips hur din organisation höjer nivån av dataläskunnigheten:

Säkerställ att din personal förstår

Säkerställ att din personal förstår vikten av data för företaget i stort, men också hur det hjälper varje individ i det dagliga arbetet vilket bidrar till en ökad produktion och lönsamhet för er organisation.

Börja utbilda smått

Börja utbilda smått med ett mindre pilotinitiativ på ett par personer eller ett team. Var kreativ när du sätter upp utbildningspaket och skapa uppgifter som relaterar till personernas dagliga arbete. Konkreta, hands-on fall där varje person får utforska och experimentera med data för att trigga kreativiteten och passionen. Viktigt att det inte är katederlik undervisning.

Hitta era ”data champions”

Hitta era ”data champions” dvs dom där personerna som brinner för data och författat x antal egenutvecklade Excel rapporter med 100 makron. Se till att dessa individer sprider sina kunskaper och tillämpar sina erfarenheter över alla avdelningar på företaget.

Gör data tillgänglig

Gör data tillgänglig . Skapa sandlådor där personalen kan experimentera med sin data och bygga egna grafer och tabeller. Learning by doing.

Satsa på utbildning

Satsa på utbildning. Ett verktyg i sig skapar inget värde, se till att dina anställda får ordentliga utbildningar på era rapporter och dashboards.

Ta hjälp av experter på området!

Ta hjälp av experter på området! Det blir oftast en billigare lösning att anlita en erfaren konsult som hjälper er att sätta upp strukturer och processer istället för att lösa det internt.

Magnus Söderholtz Sr. Business IntelligenceKonsult, Nebu AB
Magnus Söderholtz hjälper kunder mot deras mål att bli mer datadrivna och har lång erfarenhet av varierande roller inom Business Intelligence-området. Tveka inte att ta kontakt om ni behöver stöttning kring strategi och implementation av dataläskunnighet eller Business Intelligence i allmänhet.

Läs mer om våra tjänster inom BI & Analytics här.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35