> Om Nebu, affärsnätverk och omvärldsspaning

STORIES

A GDPR Primer for Swedish Firms

The European General Data Protection Regulation (GDPR) is a EU regulation for the protection of personal data and free movement of such data.  When adopted in May 2018, it will have the force of law across all 27 EU states,

Läs mer »

Nebu pratar om förändringsledning på Offentliga rummet

På den inledande nätverksdagen arrangerade Föreningen Sambruk en seminarieserie där man gick på djupet i digitaliseringsfrågor. Frågeställningen var Digital transformation – hur och till vilken nytta? Anna-Maria Lindholm från Nebu föreläste om Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen,

Läs mer »

Förändringsledning

Varje år lägger företag och organisationer enorma summor pengar på att köpa in nya system, som enligt försäljarna ska effektivisera och underlätta arbetet. Samtidigt ökar stressen och den psykiska ohälsan. Färre människor ska klara av mer arbete. Antalet sjukskrivningar växer

Läs mer »