> Om Nebu, affärsnätverk och omvärldsspaning

STORIES

Dags för nätverksträff igen!

Inbjudan Tiden går och snart står vi där. EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Det är mycket som ska göras innan du kan säga att du uppfyller de nya

Läs mer »

Möt specialisterna: Andreas Frodis

Hur skulle du beskriva Nebu? Nebu är ett konsultbolag med mycket erfarna konsulter som verkar i gränslandet mellan verksamheten och IT. Vår Super Power är att förklara IT och göra IT tillgängligt på ett otekniskt och inspirerande sätt. Vad brinner

Läs mer »

Nebu håller utbildning inom GDPR i Medborgarskolans regi

Liselott Alnestig kommer att hålla GDPR-utbildning, nya dataskyddslagen, i Medborgarskolans regi på följande orter under hösten. 3 oktober Nyköping 10 oktober Eskilstuna 17 oktober Uppsala 24 oktober Västerås Innehåll Undervisningen kommer att ske i föreläsningsform kombinerat med gruppövningar där vi

Läs mer »

A GDPR Primer for Swedish Firms

The European General Data Protection Regulation (GDPR) is a EU regulation for the protection of personal data and free movement of such data.  When adopted in May 2018, it will have the force of law across all 27 EU states,

Läs mer »

Nebu pratar om förändringsledning på Offentliga rummet

På den inledande nätverksdagen arrangerade Föreningen Sambruk en seminarieserie där man gick på djupet i digitaliseringsfrågor. Frågeställningen var Digital transformation – hur och till vilken nytta? Anna-Maria Lindholm från Nebu föreläste om Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen,

Läs mer »

Förändringsledning

Varje år lägger företag och organisationer enorma summor pengar på att köpa in nya system, som enligt försäljarna ska effektivisera och underlätta arbetet. Samtidigt ökar stressen och den psykiska ohälsan. Färre människor ska klara av mer arbete. Antalet sjukskrivningar växer

Läs mer »