Nebu & Softgear inspirerar på Handelskammaren

I samarbete med Softgear höll vi i en inspirationsföreläsning på Handelskammaren Mälardalen. Föreläsningen handlade om hur vi hjälper organisationer att förenkla sina dataprocesser med hjälp av Business Intelligence och Augmented Reality.

Business Intelligence – vägleder organisationer att förstå sin verksamhet bättre och stödjer ett beslutsfattande. På Nebu hjälper vi företag att förstå värdet av den information man har och hur man drar de rätta slutsatserna. Med BI kan du visuellt utforska all relevant data och hitta gömda utmaningar som annars kan vara svåra att upptäcka. Målet är att våra kunder ska kunna fatta faktabaserade beslut men också kunna nyttja ny teknik för att skapa nya affärsmodeller och därmed ligga steget före konkurrenterna.

Augmented Reality – eller förstärkt verklighet som är det svenska begreppet, har börjat genomsyra allas vår vardag via spel och sociala medier. Men vad är egentligen möjligheterna med denna hypade teknik? Och på vilka sätt är den bäst lämpad inom olika applikationsområden. Vi visar på praktiska exempel från verkligheten och hur vi skapar affärsnytta för våra kunder. Allt från att kunna se en virtuell produkt till översiktsvisualisering av komplex data inom industrin för analys av mätdata eller processflöden.

Vi fortsätter att leverera föreläsningar inom BI & AR. Hör av dig om du är intresserad: https://nebu.se/kontakt/

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35