Nebu och Lindahl har föreläst om GDPR för Västerås Science Parks och Creates kunder

De berättade om hur den nya förordningen ser ut och kom med konkreta tips om hur man tar sig an arbetet med att bli GDPR anpassat. Seminariet var välbesökt och det märktes att ämnet var aktuellt, då det ställdes ett antal konkreta frågor.

 

 Liselott Alnestig – konsultchef på Nebu. Med lång erfarenhet inom IT-området inom så väl privat- som offentlig sektor har Liselott varit verksam inom konsultbranschen i mer än tjugo år. Diskutera ämnet vidare @ liselott.alnestig@nebu.se

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35