Den 24:e Maj höll Nebu i en nätverksträff som hade fokus på sistaminutenåtgärder inför EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft idag.

Det var ett stort intresse och många företag var representerade på träffen. Samtalsämnena var många och alla deltagare bidrog med exempel från sin vardag om hur arbetet med att införa GDPR bedrivs hos just dem. Fokus denna gång blev att diskutera vad som var absolut nödvändigt att ha klart och att konstatera att det egentliga arbetet börjar när lagen träder i kraft. Än så länge har vi bara kunnat förbereda oss. Nu återstår att se hur väl vi lyckats.

Medlemmarna i nätverket var eniga om att fortsätta med träffar även efter sommaren. Då för att dela med sig av hur man hanterat frågeställningar om när personer åberopat sina rättigheter och hur arbetet med att svara upp till de förfrågningarna har hanterats och organiserats.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35