Nästa generations ledarskapsutbildning

I samarbete med Prindit har Nebu nu möjlighet att erbjuda dig nästa generations ledarskapsutbildning med pulsmätning!

VIP är en insiktsdriven ledarskapsutbildning för kontinuerlig och systematisk utveckling av dig, ditt ledarskap och ditt team. Rusta dig med kunskaper om beteendeförändring, förändringsledning och självkännedom.

Ledare har ofta en känsla av vad som är problemen i sina team, men stämmer det alltid? Ibland kan vi förvånas över vad som egentligen är grundorsaken när vi studerar våra team djupare.

Vill du verkligen veta?

Vill du utvecklas i ditt ledarskap, sätta mål och actions och få kontinuerlig feedback från ditt team?

Upplever du att många ledarskapsutbildningar
  • ger en tillfällig boost men att du sen inte förändrar något när du kommer tillbaka till jobbet?
  • är intensiva och korta? Vilket hämmar tid för reflektion och lärande
  • ger allmänna verktyg som inte tar hänsyn till just din verklighet?

Ge dig själv ytterligare steg i din ledarskapsutveckling med utbildning i kombination med analyser av ditt teams förutsättningar för välmående, innovation och produktivitet genom kontinuerliga pulsmätningar. Insatsen från ditt team är mycket liten men du får ett värdefullt verktyg för utveckling av dig och ditt team

Innehåll:
  • Web-baserad introduktion
  • 3 heldagsträffar med olika ledarskapsteman
  • Veckovisa pulsmätningar under 6 månader
  • Kontinuerlig tillgång till verktyg och analys
  • Individuell coaching och avstämning.
När och var?

Vi erbjuder utbildningen på begäran av dig och på en plats som är nära och bekvämt för dig.

Vill du veta mera? Kontakta: terese@prindit.com

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35