Interaktiv GDPR Guide

I dataskyddsförordningen finns regler som alla företag behöver känna till för att säkerställa att de behandlar sina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Syftet är också att främja konkurrens och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. Ett svenskt företag som följer dataskyddsförordningen behöver inte oroa sig för att förordningen tillämpas annorlunda i något annat EU-land.

Svara ja eller nej på nio snabba frågor i den interaktiva GDPR guiden nedan.
https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden

Om du har frågor eller funderingar finns Nebu’s GDPR specialister till hands:
maria.wahlberg@nebu.se
anna-maria.lindholm@nebu.se

GDPR guiden är framtagen av Datainspektionen och Verksamt.se.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35