Digitaliseringscheckar ger små företag möjligheter

Vill du stärka din konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens. Funderar du på att anlita någon som kan hjälpa ditt företag att bli mera digitalt och framåt? Ansök då om en digitaliseringscheck, så kan du få stöd med 50 % av kostnaden för konsulter och projektanställningar.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.

Du kan söka stöd med 50 000–250 000 kronor för projekt som på olika sätt handlar om att digitalisera företagets tjänster, produkter eller processer. På listan här nedanför kan du se några konkreta exempel på projekt runt om i Sverige som fått stöd via digitalcheckarna.

Här är exempel på konkreta projekt som fått stöd:
 • Ta fram en digital strategi och optimera flöden på en verkstad
 • Analysera vilken portal som ska användas för digitala utbildningar.
 • Sammankoppling av olika system för att “få systemen att prata med varandra”
 • Utveckla system för att få kunderna att själva göra måttanpassade beställningar.
 • Utveckling av digital plattform för att komma närmare slutkund.
 • Identifiera möjligheter och risker med användande av insamlad data.
 • Analys av data för att kunna anpassa kunderbjudanden.
 • Analys inför utveckling av e-handel
 • Utveckla virtuellt showroom.
 • Anpassning av system för att kunna säkra aktiviteter och leverans i cateringverksamhet.
 • Anpassning av konfigurator för sammanslagning av olika sälj-, beställnings- och ordersystem.
 • Digitalisering av flöden, ordrar och beställningar i en leverantörskedja.
Hur söker du?

Välkommen att prata med Catrin Berglöw om det projekt du planerar att genomföra.
Via henne får du sedan en länk för att fylla i en digital ansökan.
Kontaktuppgifter:
Catrin Berglöw
Affärsutvecklingscheckar, Innovationsstöd, Företagsstöd
021-481 82 77catrin.berglow@regionvastmanland.se
https://regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/for-dig-som-samverkar-inom-regional-utveckling/foretagsstod-och-projektmedel/digitaliseringscheck/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-02-05-checkar-for-digitalisering.html

Vem kan söka?

Checkarna kan sökas av dig som har ett företag med 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR i det senaste årsbokslutet.

Vad ska checken användas till?

Checken ska användas till att betala konsulter eller projektanställda. Ett villkor är att de som du anlitar ska tillföra en ny kompetens för ditt företag. Ett annat villkor är att projektet ska vara nivåhöjande, dvs gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Vilka typer av projekt kan få stöd?
 • Ta fram en digital strategi
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • Genomföra en digital transformation
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • Ta fram nya tjänster/processer genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
Vilka typer av projekt kan inte få stöd?
 • Löpande affärsutveckling
 • Enbart byte av affärssystem, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • Enbart köp av befintliga lösningar
 • Löpande applikations- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll som text, bilder och film till webbplatser
 • Generell produktutveckling
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Anpassning för att uppfylla GDPR

 

Hör av dig till Liselott Alnestig om du vill veta mer.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35