Nebu pratar om förändringsledning på Offentliga rummet

På den inledande nätverksdagen arrangerade Föreningen Sambruk en seminarieserie där man gick på djupet i digitaliseringsfrågor.

Frågeställningen var Digital transformation – hur och till vilken nytta? Anna-Maria Lindholm från Nebu föreläste om Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, vilket kräver en stark förändringsledare.

Ann-Charlotte Oetterli, enhetschef Överförmyndarenheten i Nacka och Anna-Maria Lindholm, verksamhetskonsult på Nebu, delade med sig av framgångsfaktorer, fallgropar och metoder som kan vara till hjälp vid förändringsarbete. I workshop tillsammans med deltagare på konferensen skapade de en enkel verktygslåda att ha med sig i kommande förändringsprojekt.

Blog post in english:

Nebu talks about management of Change at Offentliga rummet

On the introductory networking day, Föreningen Sambruk organized a seminar series that explored digitalisation issues. The question was Digital transformation – how and for what purpose?  Anna-Maria Lindholm from Nebu lectured on Business Development as an essential part of the digital transformation, which requires a strong change leader.

Ann-Charlotte Oetterli, Head of Business in Nacka and Anna-Maria Lindholm, Nebu Business Consultant, shared success factors, pitfalls and methods that could assist when working with business change. Together with participants at the conference in a workshop, they created a simple toolbox to use in future digitalisation projects. 

 

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35