Andreas – konsult på Nebu

Vad gör du på Nebu?

Jag sitter på plats hos kund och arbetar med systemintegration.
Min roll är formellt Change Coordinator men i praktiken blir jag lite av medlare mellan verksamheten och IT.
Med mina erfarenheter av systemutveckling kan jag ofta förklara för verksamheten vad IT behöver för förutsättningar för att kunna implementera efterfågad funktionalitet.

Varför valde du Nebu?

Jag kände direkt ett enormt stort och genuint förtroende för Nebu och att förtroendet var ömsesidigt.
Jag sökte en anställning där jag förväntades bidra till företagets kultur och värderingar.

Vad gör du helst på fritiden?

Älskar att hänga med min familj i stugan och att göra resor tillsammans.
Det kan bli en och annan golfrunda ibland också.

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35