Abonnera på en GDPR-ansvarig

Vi på Nebu tycker GDPR är bra och det vi med vår erfarenhet ser är att det innebär många fördelar för företag och organisationer.
Om ni upplever att efterlevnaden av GDPR tar mycket tid och energi i anspråk så hjälper vi er gärna genom att bli er GDPR-ansvariga.

Abonnemanget innebär att;

  • Nebu hjälper er att efterleva era GDPR- policys, riktlinjer och rutiner.
  • Nebu kvalitetssäkrar ert GDPR-regelverk och efterlevnad genom revisioner
  • Nebu hanterar incidenter
  • Nebu hanterar de registrerades rättigheter
  • Alla medarbetare inom ert företag kontaktar Nebu direkt angående GDPR-frågor som dyker upp i det dagliga arbetet.
  • Nebu stämmer vid behov av tolkningar med jurist

Hör av dig till Liselott Alnestig om du vill veta mer.

 

Hör gärna av dig till:
Liselott Alnestig
Telefon
070 633 66 35