> REBUS

INSIKTER SOM
UTVECKLAR
BÅDE TEAM
OCH INDIVIDER

Vår Omvärldsanalys

Framgångsrika arbetsgrupper bygger på mångfald, inte bara vad gäller kön och bakgrund utan även vad gäller personlighetstyper. Det här ställer förstås krav på varje gruppmedlems självkännedom och inte minst gruppledarens förmåga att se och förstå olikheter. Genom att lära känna både sina egna och sina kollegors styrkor och svagheter ökar chansen till bra kommunikation. Och bra intern kommunikation är som vi alla vet: en nyckel till framgång.

Hur vi kan hjälpa dig

Rebus är ett skattningsformulär med samma utgångspunkt som Myers-Briggs Type Indicator och en utveckling av Jungs personlighetsteori. Verktyget ger en förståelse för hur olika personlighetstyper tolkar information, fattar beslut och kommunicerar på olika sätt och finns till för att kunna utveckla både individer och arbetsgrupper.

Utifrån de insikter som Rebus ger kan strategier skapas så att alla medarbetare i en arbetsgrupp får komma till sin rätt. Det kan även fungera som underlag vid större interna förändringsprocesser där det gäller att få med sig alla medarbetare på tåget – samtidigt som det förstås ger den enskilda medarbetaren insikt i vad som går att utveckla för att kunna nå dess fulla potential. Nebu äger Rebus och även certifieringen av verktyget. Vi coachar lednings- och arbetsgrupper som behöver hjälp att komma vidare och ordnar  inspirationsföreläsningar och kurser i metoden. Läs mer om Rebus och testa själv på
rebustype.co

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB