REBUS UTVECKLAR
BÅDE TEAM OCH INDIVIDER

Kontakta oss

Om Rebus

Framgångsrika arbetsgrupper bygger på mångfald, inte bara vad gäller kön och bakgrund utan även vad gäller personlighetstyper. Det här ställer förstås krav på varje gruppmedlems självkännedom och inte minst gruppledarens förmåga att se och förstå olikheter. Genom att lära känna både sina egna och sina kollegors styrkor och svagheter ökar chansen till bra kommunikation. Och bra intern kommunikation är som vi alla vet: en nyckel till framgång.

Hur vi jobbar med Rebus

Rebus är ett skattningsformulär med samma utgångspunkt som Myers-Briggs Type Indicator och en utveckling av Jungs personlighetsteori. Verktyget ger en förståelse för hur olika personlighetstyper tolkar information, fattar beslut och kommunicerar på olika sätt och finns till för att kunna utveckla både individer och arbetsgrupper.

Utifrån de insikter som Rebus ger kan strategier skapas så att alla medarbetare i en arbetsgrupp får komma till sin rätt. Det kan även fungera som underlag vid större interna förändringsprocesser där det gäller att få med sig alla medarbetare på tåget – samtidigt som det förstås ger den enskilda medarbetaren insikt i vad som går att utveckla för att kunna nå dess fulla potential. Nebu äger Rebus och även certifieringen av verktyget. Vi coachar lednings- och arbetsgrupper som behöver hjälp att komma vidare och ordnar  inspirationsföreläsningar och kurser i metoden.

Kontakta mig för frågor om Rebus

Anna-Maria Lindholm
070 322 49 27

Mer om Rebus

Vilka fördelar har Rebus och vad säger utvärderingar? Vi erbjuder även certifieringsutbildning och nytändningsutbildningar samt tillämpningar som  ledarskap, kommunikation och Rebus Teamroller.

Läs mer här

Din tankestil

Vilken är din tankestil? Visste du att människor har olika tankestilar? Svara på frågorna och se vilken din är. Kanske får du rentav en aha – upplevelse.

.

Testa här

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå