Rätt sorts mätetal - ger rätt åtgärder

Insikter och förståelse om sina medarbetare

När man har insikter och förståelse om sina medarbetare finns det dessutom ett mervärde av att lära sig att fråga efter rätt saker. Till exempel säger nio av tio organisationer att man har hög arbetsbelastning, men när man tittar närmare är det sällan arbetsbelastningen som är det verkliga problemet, dvs rotorsaken. Istället är det otydliga förväntningar, bristande stöd eller hög fragmentering som skapar känslan av hög arbetsbelastning. Genom att ställa rätt frågor och mäta rätt saker kan man identifiera den verkliga rotorsaken till symtomen, vad som faktiskt skapar känslan av hög arbetsbelastning och det blir tydligare vilka åtgärder som ger störst effekt, och därmed når fram till fina och hållbara resultat med engagerade medarbetare.

Lagging indicators

För att få dessa värdefulla insikter behöver vi komplettera våra traditionella mätetal av sk. ”lagging indicators” till exempel hur mycket pengar man gjort av med under en viss tidsperiod d v s fokuserar på resultatet av redan genomförda aktiviteter. Dessa mätetal föredras ofta för att de är enkla att mäta och de är inte sällan högprioriterade uttalade mål högt upp i organisationen, men upplevts inte särskilt motiverande eller rent av kontraproduktiva längre ner i organisationen, teamen eller för den enskilda medarbetaren.

Leading indicators

Kompletterar vi de traditionella mätetal med proaktiva och framåtsyftande mätetal sk ”leading indicators” får vi reda på vilka förutsättningar individerna i organisationen behöver för att kunna må bra, prestera och vara innovativa. Dessa nya mätetal kan analyseras för att hitta olika korrelerande faktorer. Utifrån den plattformen kan ledning, chefer, ledare och individer jobba proaktivt med rätt saker för att få upp resultaten och öka en organisations förutsättningar för effektivitet, kreativitet och välmående nu, istället för att styra organisationen i efterhand som vi gör med ”lagging indicators”.

Vi berättar gärna mer!

Tillsammans med Prindit kan vi hjälpa din organisation med värdefulla insikter som hjälper er att på bästa sätt möta både dagens liksom nya utmaningar och framförallt navigera framåt.

Marie Winslow Andersson
Head of Sustainability
marie.wa@nebu.se
076 783 03 14

Terese Jansson
VD på Prindit
terese@prindit.com
073 034 76 66

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå