Vår Omvärldsanalys

Framgångsrika arbetsgrupper bygger på mångfald, inte bara vad gäller kön och bakgrund utan även vad gäller personlighetstyper. Det här ställer förstås krav på varje gruppmedlems självkännedom och inte minst gruppledarens förmåga att se och förstå olikheter. Genom att lära känna både sina egna och sina kollegors styrkor och svagheter ökar chansen till bra kommunikation. Och bra intern kommunikation är som vi alla vet: en nyckel till framgång.

Hur vi kan hjälpa dig 

På Nebu är vi vana vid att agera projektledare i både stora komplexa projekt som kräver långsiktigt samarbete, och mindre projekt som kräver en mer snabbfotad och effektiv insats. Vi ser helheten men också alla dess delar och detaljer. Vi analyserar nuläge, behov, utmaningar och möjligheter. Vi skapar processer och informationsmodeller för att effektivisera och förenkla det dagliga arbetet på arbetsplatser.

Genom workshops och intervjuer hjälper vi våra kunder att formulera sina behov för att sedan omvandla dem till en kravlista. Vi vet vilket språk systemleverantörerna pratar och kan därför översätta verksamhetens behov till det. Våra konsulter arbetar med agila metoder som till exempel Scrum och Kanban och har expertkunskap inom de flesta projektledningsmodeller (PPS, PEJL, RUP m m).

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB