> PROJEKTLEDNING

FÅ MED HELA
TEAMET MOT
RÄTT MÅL

Vår Omvärldsanalys

Stora digitala förändringar inom ett företag ställer stora krav på ledarskapet. Som projektledare gäller det inte bara att förstå verksamheten och att kunna driva projektet framåt, dagens klimat kräver även goda insikter inom it, framför allt: att kunna agera bryggan mellan it och verksamhet.

Hur vi kan hjälpa dig 

På Nebu är vi vana vid att agera projektledare i både stora komplexa projekt som kräver långsiktigt samarbete, och mindre projekt som kräver en mer snabbfotad och effektiv insats. Vi ser helheten men också alla dess delar och detaljer. Vi analyserar nuläge, behov, utmaningar och möjligheter. Vi skapar processer och informationsmodeller för att effektivisera och förenkla det dagliga arbetet på arbetsplatser.

Genom workshops och intervjuer hjälper vi våra kunder att formulera sina behov för att sedan omvandla dem till en kravlista. Vi vet vilket språk systemleverantörerna pratar och kan därför översätta verksamhetens behov till det. Våra konsulter arbetar med agila metoder som till exempel Scrum och Kanban och har expertkunskap inom de flesta projektledningsmodeller (PPS, PEJL, RUP m m).

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, vd