Integritetspolicy

Vi på Nebu AB värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilka är Nebu AB?

I denna policy kallas Nebu AB, Orgnr: 556993-1008 för Nebu och är personuppgiftsansvarig.

Nebu ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, epost, chat eller när du besöker oss och deltar på nätverksträffar/seminarier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att Nebu ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.

Nebu agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Nebu ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Skydd av dina personuppgifter

Nebu skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga av Nebus system som hanterar personuppgifter. Anställda på Nebu samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Nebus interna riktlinjer för dataskydd.

Personuppgiftsbiträde

Nebu agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till några av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Nebu. Nebu agerar i enlighet med instruktioner i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Underbiträden

Nebu kan i vissa fall använda underbiträden till våra tjänster och molnlösningar. Nebu förbinder sig i dessa fall att ha personuppgiftsunderbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Överföring av information

Nebu och våra biträden sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra biträden för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part.

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör. Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Nebu kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

www.datainspektionen.se

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår Integritetskyddsansvarige via e-post privacy@nebu.se eller ring på telefon +46 (0)21 448 48 40.

Personuppgiftsbehandlingar

Kund

Potentiella kunder

Leverantör

Rekryteringskandidater och referenter

Webbplatsbesökare

Besökare