Nebu och Prindit
i samverkan

 

Kontakta oss

Vi hjälper organisationer att rusta sig för att skapa de bästa förutsättningarna för sin viktigaste kraft, medarbetarna, ska leverera på högsta möjliga nivå

I pandemins fotspår ändras prioriteringar och fokus i styrelserummen. Redovisningen från företaget pwc enkät som i mitten av augusti skickades ut till över 660 VDar i globala företag visar att de viktigaste frågorna på styrelsebordet är – säkring av digital infrastruktur, -flexibla arbetsmodeller med möjlighet till hemarbete och – de anställdas välmående.  Med det som input så känns det väldigt bra att Nebu och företaget Prindit samverkar kring frågan anställdas välmående. Prindit som med forskarstödda mätningar, hjälper företag att mäta hur företagets anställda upplever sin situation och hur de trivs och mår på arbetet och vi på Nebu hjälper sedan att analysera och förstå situationen, coacha ledare och team för att ta rätt beslut och sätta upp en strategi och plan för att nå resultat.

Att ta hand om företagets viktigaste resurs, medarbetaren, är en investering med hög avkastning! Forskning visar att engagerade medarbetare gör stor skillnad, både för organisationers produktivitet och resultat samt för långsiktigt välbefinnande på arbetsplatsen. Engagemang är därför kritiskt för din organisations konkurrenskraft.

Om mätningar av de anställdas upplevda situation och hur man tar mätningen till actionplanerberättade Nebu och Prindit i det nyligen websända frukostseminariet i Handelskammarens regi.  Se hela klippen på vår Youtube kanal.

Utdrag från sändningen

” Att skapa samma bild på hur avdelningen/teamet mår och har för problem utifrån mätbara fakta ger oss helt andra förutsättningar än där chefen går på magkänsla och tillsätter åtgärder utifrån det”

Kontakta mig för frågor om Nebu och Prindit i samverkan

Marie Winslow Andersson
076 783 03 14

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå