INTEGRITETSPOLICY

Vi på Nebu AB värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilka är Nebu AB?

I denna policy kallas Nebu AB, Orgnr: 556993 – 1008 för Nebu och är personuppgiftsansvarig.

Nebu ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, epost, chat eller när du besöker oss och deltar på nätverksträffar/seminarier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att Nebu ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.

Nebu agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Nebu ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Skydd av dina personuppgifter

Nebu skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga av Nebus system som hanterar personuppgifter. Anställda på Nebu samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Nebus interna riktlinjer för dataskydd.

Personuppgiftsbiträde

Nebu agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till några av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Nebu. Nebu agerar i enlighet med instruktioner i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Underbiträden

Nebu kan i vissa fall använda underbiträden till våra tjänster och molnlösningar. Nebu förbinder sig i dessa fall att ha personuppgiftsunderbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer Dataskyddsförordningen (GDPR).

Överföring av information

Nebu och våra biträden sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra biträden för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part.

Dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
  Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Nebu kommer då att upphöra med
  behandlingen under tiden ärendet utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Det kan du göra på: www.datainspektionen.se

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår Integritetskyddsansvarige via e-post privacy@nebu.se eller ring på telefon +46 (0)21 448 48 40.

PERSONUPPGIFTS-BEHANDLINGAR

KUND

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Hantera kundreskontra
Kontaktuppgifter
Rättslig förpliktelse
7 år + innevarande år
Administrera avtal
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna administrera kundavtal överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Avtalstiden + 36 månader
Underhåll av tjänst för att utveckla och underhålla IT-miljö (hemsida, system etc.)
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna utveckla och underhålla vår IT-miljö överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Avtalstiden + 3 månader
Kontakta befintliga kunder
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva verksamheten överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Avtalstiden + 3 månader
Dokumentation i samband med kundprojekt
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna leverera tjänst överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Avtalstiden + 36 månader
Administrera seminarier och event
Kontaktuppgifter, uppgifter om allergier och specifika önskemål från kund
Intresseavvägning,eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Fram till och med avslutande av event + 1 månad
Publicering av bilder
Bilder
Intresseavvägning,eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
36 månader
Marknadsföra våra tjänster och produkter
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Under avtalstiden. Detta förutsätter att du inte motsatt digdirekt- marknadsföringfrån oss

POTENTIELLA KUNDER

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Erbjuda våra tjänster och produkter
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva försäljning överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Offerttidens längd + 3 månader
Marknadsföra våra tjänster och produkter
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva försäljning överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
1 månad innan första kontakt, därefter 2 månader. Detta förutsätter att du inte motsatt dig direktmarknadsföring från oss
Administrera seminarier och event
Kontaktuppgifter Marknadsföringsinformati on såsom hemsideaktivetet Information i fritextfält Cookies Annan information såsom statistik och aggregerade data
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring och analys i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
1 månad innan första kontakt, därefter 2 månader. Detta förutsätter att du inte motsatt dig direktmarknadsföri ng från oss.
Bedriva marknadsföring och göra analyser i marknadsföringssyf te.
Kontaktuppgifter, uppgifter om allergier och specifika önskemål från kund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva försäljning överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Fram till och med avslutande av event + 1 månad

LEVERANTÖR

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Hantera leverantörs- reskontra
Kontaktuppgifter
Rättslig förpliktelse
7 år + innevarande år
Administrera avtal
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Avtalstiden + 36 månader

REKRYTERINGS-KANDIDATER OCH REFERENTER

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar
Kontaktuppgifter, kompetens, persondata
Fullgörande av avtal
Under rekryterings-processen + 2 år
Hantera spontan-ansökningar
Kontaktuppgifter, kompetens, persondata
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att få in rätt kompetens och nya anställda överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Från inkommen ansökan + 2 månader
Hantera uppgifter om referenter
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att få in rätt kompetens och nya anställda överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Från avslutad rekrytering + 2 månader
Hantera personlighetstest
Kontaktuppgifter, persondata
Intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att få in rätt kompetens och nya anställda överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Från avslutad rekrytering + 2 månader
Spara ansökningar för framtida rekryteringsbehov
Kontaktuppgifter, kompetens, persondata
Samtycke
Tills samtycke återtas

WEBBPLATSBESÖKARE

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Administrera webbplatsen och samla in allmän information om användning
Lokaliseringsdata
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Under webbplatsbesöket + 1 månad

BESÖKARE

Ändamål
Personuppgifts-kategorier
Laglig grund
Lagringstid
Hantera in- och utpassering för att öka säkerheten i våra lokaler
Kontaktuppgifter
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkra fysiska lokaler överväger ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål
Under besöket + 1 månad