> INFORMATIONS- OCH PROCESSMODELLERING

SAMMANFATTA VILKEN
INFORMATION OCH VILKA
PROCESSER SOM BEHÖVS

Vår Omvärldsanalys

Ny teknik ger nya möjligheter att skapa effektivare processer. Fler och fler
använder idag samma system och det som gör den stora skillnaden är vilket
företag som lyckas skapa mest effektiva processer. Att se över sina modeller kan
därför både förändra ett företags affär och kapa onödiga kostnader.

En process- och informationsmodell är till för att effektivisera och förenkla det dagliga
arbetet på en arbetsplats. Det handlar om att få kontroll på sina processer och
informationsmodeller för att sedan kunna ställa rätt krav på både it-system och
affärsmodell. Att dokumentera och göra sina processer och informationsmodeller synliga
gör så att alla anställda på ett företag vet hur de ska arbeta och vad de ska arbeta med.
Införandet av den nya dataskyddslagen har varit ett startskott för många företag till att se
över sin informationshantering vad gäller personuppgifter, detsamma behöver göras
avseende all annan företagsinformation också.

Hur vi kan hjälpa dig 

Vi på Nebu jobbar dagligen med att hjälpa företag ta fram nya eller förändra redan
befintliga processer. Genom workshops och intervjuer hjälper vi våra kunder att
formulera sina behov. Vi skapar begreppsanalyser och hjälper till att omvandla behoven
till en kravlista. Vi vet vilket språk systemleverantörer pratar och kan därför översätta
verksamhetens behov till det. Vi jobbar noggrant och metodiskt men är också vana vid
att vara lyhörda och anpassa oss efter kundens egna önskemål.

HÅLLBARHET
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB