> HÅLLBARHET

VI IDENTIFIERAR
UTMANINGAR OCH
FÖRVANDLAR
DEM TILL
AFFÄRSMÖJLIGHETER

Vår Omvärldsanalys

En hållbarhetsstrategi borde vara en hygienfaktor hos varje företag. Människors ökade medvetenhet kring hållbarhet ställer allt högre krav på transparens och äkthet vad gäller företags CSR-engagemang. Det handlar om att som företag kunna ge svar på hur man jobbar för att skapa en mer hållbar arbetsplats och samtidigt bidrar till ett bättre samhälle.

Hållbarhet brukar delas in i tre olika områden: ekonomisk, psykosocial och miljömässig hållbarhet. Genom en hållbarhetsstrategi kan ett företag kartlägga vilka områden man redan jobbar med, vilka som behöver utvecklas och vilka som har potential att driva fler affärer. Idag måste varje företag med över 250 anställda och en nettoomsättning över 350 miljoner kronor presentera en årlig hållbarhetsredovisning. Dessa företag kommer i sin tur att ställa samma krav på sina underleverantörer.

Hur vi kan hjälpa dig 

På Nebu är hållbarhet en hjärtefråga. Vi tror på att jobba långsiktigt när det kommer till hållbarhet, och skapar gärna strategier så att våra kunder kan uppnå det. Vi kan komma in i uppstartsfasen av ett hållbarhetsarbete, analysera nuläget och hjälpa till med redovisningen när året är slut. Genom workshops kartlägger vi våra kunders hållbarhetsområden, vilka processer som kan effektiviseras, vilka kostnader som kan kapas, vilka insatser som behöver göras och hur affärsmodellen kan utvecklas.

Faktaruta

Idag måste varje företag med över 250 anställda och en netto-
omsättning över 350 miljoner kronor presentera en årlig hållbarhetsredovisning. Dessa företag kommer i sin tur att ställa samma krav på sina underleverantörer.

INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB