Att integrera hållbarhetsarbete i
affärsplanen är Hållbarhet på riktigt

 

Vi hjälper organisationer att identifiera sina utmaningar och förvandla dem till affärsmöjligheter

Att arbeta med hållbarhet innebär att företag

 • Minskar kostnader och risker
 • Uppfyller intressenters krav
 • Förbättrar konkurrenskraften och når fler kunder
 • Driver utvecklingen
 • Minskar verksamhetens miljöpåverkan
 • Säkrar företagets framgång

Hitta den affärsmässiga nyttan med att arbeta med miljöfrågor samtidigt som du tar ansvar för hållbar utveckling. Vi hjälper dig oavsett om du har kommit en bit på väg eller om du står i startgroparna. Våra kunniga konsulter med lång erfarenhet inom cirkulär ekonomi, socialt ansvarstagande, ISO 14001 arbetet, Supplier chain, riskanalyser mm erbjuder stöd på både strategisk, taktisk eller operativ nivå.

 

 

Hållbar affärsplaneutveckling

Hållbarhet var tidigare främst en fråga för de större företagen, men är idag minst lika viktigt för alla företag oavsett storlek om man vill finnas kvar och var en konkurrenskraftig spelare i framtiden. Att integrera hållbarhet i sitt affärsplanearbete är att arbeta med hållbarhet på riktigt och direkt kunna relatera effekter på affären

Hållbarhetsstrategi

Hur ser ditt företags konkurrenskraft ut om fem år? Är dina produkter och tjänster hållbara över tid och det som efterfrågas? Vi hjälper dig att ta fram din affärsplan där hållbarhet är integrerat för att du ska kunna vara det mest attraktiva valet för dina kunder och bidra till en hållbar värld.

   • Intressent- och väsentlighetsanalys
   • Hållbarhetsstrategi integrerat i affärsplanen
   • Framtagande av KPIer och processer
   • Cirkulär ekonomi
   • Hållbarhetskommunikation
Hållbart ledar- och medarbetarskap

Målet är att ha kompetenta,  stolta och välmående medarbetare och kunna attrahera nya kompetenta medarbetare. Studier påvisar att välmående medarbetaren bidrar till ökad produktivitet och utveckling. Ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna bidra, genom ökad insikt i vad det är som ger ökad stolthet och trivsel och arbeta systematiskt för att fånga upp och åtgärda det som inte bidrar till företagets framgång

   • Pulsmätning av arbetsklimat- PrindIt
   • REBUS- Personlighetsprofil och insikt
   • Uppförandekod med tillhörande Dilemmasamtal
   • Förändringsledning
Hållbar leverantörskedja

Tål din organisation att granskas när det gäller hållbarhet i leverantörsledet? Med strategiska val och rätt krav på inköp och leverantörer kan ni både minska kostnaderna, öka lönsamheten och bidra till hållbar utveckling i både er organisation och leverantörsleden. Vi hjälper er att ta fram

   • Supplier Code of Conduct (SCoC)
   • Riskkartläggning och framtagande av plan för uppföljning av SCoC mot leverantörer
   • Revision/uppföljning av SCoC
Miljöledningssystem ISO14001, intern revision
 • Ta reda på vad och var ditt företag har sin miljöpåverkan. Strukturera och organisera sedan ert miljöarbete för att effektivisera er verksamhet och därmed minska er miljöpåverkan. Våra experter hjälper hela vägen!
 • Vill ni dessutom ha ett ledningssystem som uppfyller kraven i den internationella miljöstandarden ISO14001, hjälper vi er att göra det klart för extern certifiering.
 • Är ditt företag redan certifierat men upplever inte att det hjälper er i vardagen? Låt oss hjälpa er att dra nytta av ert ledningssystem och använda det som ett verktyg för systematisk förbättring och driva utvecklingen framåt.
 • För att få objektivitet och framdrift i ert miljöarbete behövs nya infallsvinklar och förslag på förbättringar. Anlita oss för en internrevision för att ta er till nästa nivå i ert miljöarbete
Cirkulär ekonomi/Cirkulär affärsmodell

Hur ser din affärsplan ut idag och hur skulle du kunna få den cirkulär och hållbar? Cirkulära affärsmodeller har hållbarhet i fokus och innebär en möjlighet att minska resursåtgången samtidigt som företagen fortsätter att vara lönsamma och skapa tillväxt. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram möjligheter för en cirkulär ekonomi

Hållbarhetskommunikation

2016 infördes obligatorisk redovisning av hållbarhets- och mångfaldspolicy för stora bolag i Sverige, det vill säga företag med fler än 250 anställda, balansomslutning av 175 miljoner SEK, och en nettoomsättning på mer än 350 miljoner SEK. För många är hållbarhetsredovisningen en pappersprodukt istället för att vara det hjälpande verktyg som det kan vara för en verksamhet i sitt hållbarhetsarbete. Kontakta oss så berättar vi hur din hållbarhetsredovisning kan bli en lönsam affär

Specialprojekt
 • Internationell utveckling, tex vattenprojekt i tredje världen
 • Fossilfri transportstrategi
 • Green PerformanceMap –ett verktyg för industrin att arbeta med miljöförbättringar med Lean tänk

Nebus konsulter arbetar med modellen att identifiera nuläget, målet och de GAP som finns, för att därefter ta fram handlingsplaner och aktiviteter för att nå de satta målen. Vi arbetar på strategisk, taktisk och operativ och verkar för att involvera medarbetarna för att öka engagemanget och förståelsen för att deras arbeta i vardagen gör skillnad och att det är med deras hjälp som målen nås.

 • Nulägesanalys
 • GAPanalys
 • Actionplan
 • Uppföljning
Kontakta mig för frågor om Hållbarhet & Kommunikation

Marie Winslow Andersson
076 783 03 14

Konsult på plats

Att hyra in en konsult kan vara en bra lösning och alternativ
– Projektledare
– Specialist
– Resursförstärkning

Kontakta oss här

Hållbara leverantörskedjor

Hur arbetar ditt företag med att säkra leverantörsledet utifrån både de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna? Är riskerna identifierade? Känner du dig trygg att ni gjort det ni kan? Eller är det dags att göra ett omtag?

Se filmerna här

Nebu och Prindit i samverkan

Nebu och företaget Prindit samverkar kring frågan anställdas välmående. Prindit som med forskarstödda mätningar, hjälper företag att mäta hur företagets anställda upplever sin situation och hur de trivs och mår på arbetet medans vi på Nebu hjälper sedan att analysera och förstå situationen, coacha ledare och team för att ta rätt beslut och sätta upp en strategi och plan för att nå resultat.

 

Läs mer här

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå