> FÖRÄNDRINGSLEDNING

HJÄLPANDE HAND
UNDER STÖRRE
FÖRÄNDRINGAR

Vår Omvärldsanalys

Digitaliseringens anstormning innebär stora förändringar för många företag. Stora
förändringar ställer höga krav på internkommunikation, ledning och även
medarbetarna själva. Hur får vi med oss medarbetarna på resan? Hur garanterar vi
att förändringarna faktiskt efterlevs i det operativa arbetet? Här kan en
förändringsledare bli avgörande för om man lyckas.

En förändringsledare finns med som stöd vid större organisations- och systemförändringar. Förändringsledarens främsta uppgift är att se till så att ett företags alla medarbetare är med på samma resa mot samma mål. Det finns massor av forskning som visar att om en förändringsledare finns med under större förändringar som påverkar många individer så sparas både tid och pengar.

Hur vi kan hjälpa dig

På Nebu hjälper vi våra kunder med förändringsledning både under och efter större
förändringar. Vi upprättar kommunikationsplaner, ser till så att alla medarbetare är rätt
informerade, stöttar och håller medarbetarna i handen under resans gång. Vi finns
sedan med efteråt för att se till så att förändringarna faktiskt upprätthålls. Vi jobbar med
metoder som ADKAR men är även vana att anpassa oss efter kundens egna behov och
önskemål.

Fakta: 76% av de organisationer som hade med en förändringsledare från start nådde
minst 90% måluppfyllelse. Enbart 46% av de som inte hade med en förändringsledare
nådde samma resultat. 
Källa: IBM, Making Change Work 2013.

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB