> GDPR/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

VI VÄRNAR OM
MÄNNISKORS
PERSONLIGA
INTEGRITET

Vår Omvärldsanalys

Alla företag, oavsett storlek, påverkas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Så fort en e-postadress hanteras eller personuppgift samlas in så finns regler för hur detta bör gå till. Lagen handlar om att skydda data och att skapa en medveten inställning kring användandet av personuppgifter så att företag inte ska kunna använda dem på ett slentrianmässigt sätt. Den finns till för att värna om människors integritet och om individens rättigheter och friheter.

De flesta företag vet idag om att de måste hantera personuppgifter på ett säkert och respektfullt sätt, men många är fortfarande osäkra på hur. Och även om man vet hur så är det fortfarande många som släpar efter i praktiken. Vad gör man till exempel om en kund begär att få sina personuppgifter raderade? Eller om en personuppgift kommit på villovägar?

Hur vi kan hjälpa dig

På Nebu är vi experter på dataskyddsförordningen. Vi hjälper våra kunder med att göra revisioner för att bland annat ta reda på om alla nödvändiga dokument är på plats, hjälper till att granska implementeringen av lagen, och följer upp för att säkra att de ändringar som gjorts också efterlevs. Vi har processer för registerhantering och finns som stöd vid incidenthantering, rättighetsförfrågningar och om ett biträdesavtal behöver tecknas. Våra experter går att hyra in per timme, för tidsbestämda projekt eller som en löpande GDPR-ansvarig med övergripande ansvar. Genom vår expertis ser vi till att du som kund, men även din integritet som individ, alltid är i trygga händer.

Faktaruta

I februari 2019 genomförde Datainspektionen en undersökning för att ta reda på hur den nya dataskyddsförordningen efterlevs. Många företag uppfyller nivå 2, en del nivå 4, men inget svenskt företag uppfyller ännu nivå 5-7.

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB