Vår Omvärldsanalys

I ett ständigt ökande flöde av data ökar också varje företags möjlighet att använda
den för att stärka sin konkurrenskraft. Genom att analysera och visualisera all
information kan företag fatta bättre beslut och skapa större engagemang inom
organisationen.

Business Intelligence & Analytics handlar om att utvinna insikter ur sina ökande
datamängder, för att kunna förbättra sin lönsamhet och öka sin konkurrenskraft. Målet är
att företaget ska kunna fatta faktabaserade beslut men också kunna nyttja ny teknik för
att skapa nya affärsmodeller och därmed ligga steget före konkurrenterna.

Hur vi kan hjälpa dig

På Nebu har vi stort kunnande inom Business Intelligence & Analytics, djup kompetens
inom it-arkitektur och hög kunskap om den senaste tekniken. Metoden vi väljer att
använda oss av avgörs alltid av våra kunders behov av uppföljning, analys och
rapportering. Vi jobbar gärna med korta leveranser för att snabbt kunna visa på resultat
och ge möjlighet till förändringar i beställningen – något som gör oss mer flexibla än
många andra.

HÅLLBARHET
INFORMATIONS- OCH
PROCESSMODELLERING
FÖRÄNDRINGSLEDNING
GDPR/DATASKYDDS
FÖRORDNINGEN
GRUPPUTVECKLING

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB