TILLSAMMANS SÄKRAR
VI ER FÖR FRAMTIDEN

“Det kan låta konstigt, men vårt mål är oftast att avveckla oss själva. Vi vill skapa digitala lösningar där kunderna i slutänden inte längre behöver oss som konsulter.”
Liselott, grundare och fd vd Nebu AB.

HÅLLBARHET

STRATEGIER FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID

Genom en hållbarhetsstrategi kan din organisation kartlägga vilka områden som behöver utvecklas och vilka som har potential att driva fler affärer. Genom att digitalisera och visualisera ditt hållbarhetsdata får du tid över till att arbeta med hållbarhetsfrågor.
PROJEKTLEDNING

FÅ MED HELA TEAMET
MOT RÄTT MÅL

Stora digitala förändringar inom ett företag ställer stora krav på ledarskapet. Det blir allt viktigare att förstå både tekniken och verksamheten för att skapa affärsnytta och kunna genomföra lyckade projekt.
INFORMATIONS- OCH PROCESSMODELLERING

SAMMANFATTA VILKEN
INFORMATION OCH VILKA
PROCESSER SOM BEHÖVS

Genom att ta kontroll över dina processer och din information kan du lättare ställa krav på system och organisation. Du kan skapa ett helt nytt sätt att bedriva din verksamhet med hjälp av digitalisering.
BI & ANALYTICS

UTNYTTJA POTENTIALEN
I ER DATA

Lär dig att ta vara på ditt dolda kapital i form av digital information. Analysera och visualisera all information så kan du fatta bättre beslut baserade på fakta samtidigt som du skapar större engagemang i din organisation.
FÖRÄNDRINGSLEDNING

HJÄLPANDE HAND UNDER
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR

Stora förändringar ställer höga krav på kommunikation i alla led. Här kan en förändringsledare bli avgörande för hur man lyckas. Vare sig det gäller organisatoriska förändringar eller införandet av ett nytt system.
GDPR

VÄRNAR OM MÄNNISKORS
DIGITALA INTEGRITET

Personlig integritet och individens rätt till sin egen information är några av de viktiga beståndsdelarna inom GDPR. Se till att ha koll på hur ditt företag använder personuppgifter. Gör en internrevision för att säkerställa att du agerar på rätt sätt.
GRUPPUTVECKLING

INSIKTER SOM UTVECKLAR
BÅDE TEAM OCH INDIVIDER

Social ohälsa och stress ökar, framför allt bland gruppledare och mellanchefer. Genom att lära känna både dina egna och dina kollegors styrkor och svagheter ökar chansen till bra kommunikation och därmed också bättre gruppdynamik.

STORIES

Om Nebu, affärsnätverk och omvärldsspaning

HÅLL DIG UPPDATERAD

Signa upp för nyhetsbrevet